0%

Φόρμα αναζήτησης

Μαχαίpι γενικής χpήσης πpιονωτό 6" - KAI Shun classic

€159,01 
-Κατασκευάζεται στην Ιαπωνία -Λάμα: 15 εκ. -Λαβή: 12,2 εκ.

Μαχαίpι γενικής χpήσης πpιονωτό 6" - KAI Shun classic

€145,01 
-Κατασκευάζεται στην Ιαπωνία -Λάμα: 15 εκ. -Λαβή: 10,4 εκ

Μαχαίρι γενικής πριονωτό 5" C. AUJOURD' HUI - SABATIER

€12,00 
Σειρά Cuisine d' Aujourd' hui

Μαχαίpι γενικής χpήσης πριονωτό 6" - KAI Shun TIM MALTZER

€159,01 
Μαχαίpι γενικής χpήσης πριονωτό 6" - KAI Shun TIM MALTZER