0%

Φόρμα αναζήτησης

Μαχαίpι γενικής χpήσης 6" - KAI Michel Bras No 8

€387,50 

0
No votes yet

Features and materials

-Μήκος λάμας: 12 εκ. -Συνολικό μήκος: 24 εκ. -Πάχος λάμας: 2.5 χιλ. -Πριλαμβάνεται ξύλινη θήκη
Μαχαίpι γενικής χpήσης 6" - KAI Michael Brass No 8

LATEST PRODUCT