0%

Φόρμα αναζήτησης

Μαχαίpι Nakiri 6.5" - KAI shun pro series

€205,00 
Μαχαίpι Nakiri 6.5" - KAI shun pro series

Μαχαίρι σεφ 8.25" Deba - Kai Seki Magoroku Redwood

€89,50 
Μαχαίρι σεφ 8.25" Deba - Kai Seki Magoroku Redwood

Μαχαίρι σέφ 8" Yanagiba - Kai Seki Magoroku Redwood

€76,50 
Μαχαίρι σέφ 8" Yanagiba - Kai Seki Magoroku Redwood

Μαχαίρι σέφ 9.5" Yanagiba - Kai Seki Magoroku Redwood

€84,00 
Μαχαίρι σέφ 9.5" Yanagiba - Kai Seki Magoroku Redwood

Μαχαίρι σεφ 9 - KAI Wasabi Black Handle

€72,90 
Μαχαίρι σεφ 9 - KAI Wasabi Black Handle

Μαχαίpι ψωμιού 9" - KAI Seki Magoroku Composite

€249,00 
Μαχαίpι ψωμιού 9" - KAI Seki Magoroku Composite

Μαχαίpι Santoku 6.5" - KAI Seki Magoroku Composite

€239,00 
Μαχαίpι Santoku 6.5" - KAI Seki Magoroku Composite

Μαχαίpι Nakiri 6.5" - KAI Seki Magoroku Composite

€239,00 
Μαχαίpι Nakiri 6.5" - KAI Seki Magoroku Composite

Μαχαίpι σέφ 8" - KAI Seki Magoroku Composite

€249,00 
Μαχαίpι σέφ 8" - KAI Seki Magoroku Composite

Μαχαίρι σεφ 4.25" Deba - Kai Seki Magoroku Redwood

€62,00 
Μαχαίρι σεφ 4.25" Deba - Kai Seki Magoroku Redwood

Μαχαίρι ψωμιού 9" - Kai Seki Magoroku Redwood

€96,91 
Μαχαίρι ψωμιού 9" - Kai Seki Magoroku Redwood

Μαχαίρι σεφ 6.5" Santoku - Kai Seki Magoroku Redwood

€78,00 
Μαχαίρι σεφ 6.5" Santoku - Kai Seki Magoroku Redwood

Μαχαίρι σεφ 6.5" Nakiri - Kai Seki Magoroku Redwood

€85,00 
Μαχαίρι σεφ 6.5" Nakiri - Kai Seki Magoroku Redwood

Μαχαίρι σεφ 6" - Kai Seki Magoroku Redwood

€77,70 
Μαχαίρι σεφ 6" - Kai Seki Magoroku Redwood

Μαχαίρι σεφ 8" - Kai Seki Magoroku Redwood

€85,00 
Μαχαίρι σεφ 8" - Kai Seki Magoroku Redwood

Μαχαίρι σεφ 6.15" Deba - Kai Seki Magoroku Redwood

€89,50 
Μαχαίρι σεφ 6.15" Deba - Kai Seki Magoroku Redwood