0%

Φόρμα αναζήτησης

Μαχαίpι γενικής χpήσης 4" - KAI Shun classic

€109,00 
-Κατασκευάζεται στην Ιαπωνία -Λάμα: 10 εκ. -Λαβή: 10,4 εκ

Μαχαίpι γενικής χpήσης 6" - KAI Shun classic

€119,00 
-Κατασκευάζεται στην Ιαπωνία -Λάμα: 15 εκ. -Λαβή: 10,4 εκ

Μαχαίpι γενικής χpήσης 6" αpιστεpόχειpα - KAI Shun classic left hand

€129,00 
-Κατασκευάζεται στην Ιαπωνία -Λάμα: 15 εκ. -Λαβή: 10,4 εκ

Μαχαίpι γενικής χpήσης 6" - KAI Michel Bras No 8

€387,50 
-Μήκος λάμας: 12 εκ. -Συνολικό μήκος: 24 εκ. -Πάχος λάμας: 2.5 χιλ. -Πριλαμβάνεται ξύλινη θήκη

Μαχαίpι γενικής χpήσης 3.5" - KAI Michel Bras No 1

€341,00 
-Μήκος λάμας: 8 εκ -Συνολικό μήκος: 18 εκ -Πάχος λάμας: 1.8 χιλ. -Περιλαμβάνεται ξύλινη θήκη

Μαχαίρι αποφλοίωσης 3,5" PROVENCAO - SABATIER

€44,50 
Σειρά Provencao

Μαχαίρι αποφλοίωσης 3.5" IDEAL INOX RIVETS - SABATIER

€47,00 
Σειρά Ideal inox / rivets inox

Μαχαίρι γενικής 4" CHEF - SABATIER

€29,00 
Σειρά Chef

Μαχαίρι αποφλοίωσης 3,5" TOQUE BLANCHE - SABATIER

€42,49 
Σειρά Toque blanche

Μαχαίρι γενικής χρήσης 4" IDEAL INOX RIVETS - SABATIER

€49,50 
Σειρά Ideal inox / rivets inox

Μαχαίρι γενικής χρήσης 4" TOQUE BLANCHE - SABATIER

€49,50 
Σειρά Toque blanche

Μαχαίρι γενικής 3,5" C. AUJOURD' HUI - SABATIER

€8,49 
Σειρά Cuisine d' Aujourd' hui